Undersøgelse af indvirkningen af kunstig intelligens på overtrædelse og håndhævelse af ophavsret og design.

printUdskriv

EUIPO skriver i undersøgelsens resumé:
”Formålet med denne undersøgelse er at analysere indvirkningen af AI-teknologier på både overtrædelse og håndhævelse af ophavsret og design.

Denne undersøgelse er ment som et praktisk værktøj, der skal hjælpe fagfolk på området med at forstå indvirkningen af AI og sætte denne indvirkning ind i et bredere perspektiv.”.

 

Læs rapporten her.

Læs resumeet her.


Se flere rapporter om kopivarer

Sorter efter:

51
rapporticon

Synteserapport fra EUIPO 2018

Dato: 06.juni.2018

Tal fra EUIPO viser, at handlen med kopivarer betyder, at 13 forskellige sektorer årligt mister 6 pct. af det direkte salg i Danmark.

Læs mere her
63
rapporticon

OECD og EUIPO's rapport om de økonomiske konsekvenser af handlen med kopivarer

Dato: 18.april.2016

Denne rapport konkluderer, at den internationale handel med kopivarer udgjorde op til 2,5 pct. af verdenshandlen i 2013 eller svarende til op til USD 461 milliarder.

Læs mere her
96
rapporticon

Situation Report on counterfeiting and piracy in the European Union

Dato: 01.juni.2017

Denne rapport er udgivet af Europol og EUIPO i fællesskab i 2017. Rapporten fremhæver, at handlen med kopivarer i vidt omfang sker i form af organiseret kriminalitet.

Læs mere her
90
rapporticon

Mapping the Real Routes of Trade in Fake Goods

Dato: 01.juni.2017

Denne rapport kortlægger kopisternes handelsruter indenfor 10 hovedsektorer, hvor der sker omfattende handel med kopivarer.

Læs mere her
92
rapporticon

EUROPOLs flagskibsrapport (SOCTA) om bekæmpelse af alvorlig og organiseret kriminalitet

Dato: 28.februar.2017

I den seneste SOCTA rapport fra 2017 anbefaler Europol bl.a., at der sættes fokus på at bekæmpe e-handel med ulovlige varer og serviceydelser – herunder kopivarer.

Læs mere her
94
rapporticon

Europa-Kommissionens statistik over toldmyndighedernes tilbageholdelser af kopivarer

Dato: 27.september.2018

Europa-Kommissionen offentliggør hvert år statistikker over toldmyndighederne tilbageholdelser af kopivarer.

Læs mere her
88
rapporticon

Rapport om betydningen af IPR for virksomhedernes økonomiske resultater

Dato: 01.juni.2015

EUIPO udarbejdede i juni 2015 en rapport om betydningen af IPR for virksomheders økonomiske resultater.

Læs mere her
86
rapporticon

Undersøgelse af de IPR-intensive industriers betydning for EU's økonomi

Dato: 01.oktober.2016

Dette er EUIPO og EPO's anden undersøgelse af betydningen af IPR for den europæiske økonomi målt i BNP, beskæftigelse, lønninger og handel.

Læs mere her
54
rapporticon

EUIPOs rapporter om mistet fortjeneste og arbejdspladser i EU

Dato: 01.februar.2018

EUIPO har udgivet i alt 12 rapporter om den samfundsøkonomiske betydning af piratkopiering og varemærkeforfalskning i EU.

Læs mere her
52
rapporticon

Tidligere domænenavne opkøbes og bruges til varemærke-krænkende webshops

Dato: 01.oktober.2017

Denne rapport er udgivet af EUIPO og viser, at domænenavne, som bliver ledige til genregistrering, i stor stil opkøbes og bruges til at tiltrække trafik til nye internetbutikker, som mistænkes for at være varemærke-krænkende.

Læs mere her
70
rapporticon

EUIPO rapport om forretningsmodeller for online IPR-krænkelser

Dato: 01.juli.2016

Rapporten giver et overblik over de forskellige forretningsmodeller for online IPR-krænkelser, hvordan de fungerer, hvordan de genererer profit, hvilken type indhold de leverer og hvor stort kundegrundlaget er.

Læs mere her
68
rapporticon

EUIPO undersøgelse af EU-borgernes syn på IPR

Dato: 23.marts.2017

Læs mere her
68
rapporticon

EUIPO rapport om reklameindtægter fra IPR-krænkende hjemmesider

Dato: 01.januar.2016

Læs mere her
64
rapporticon

EUIPO rapport om unges køb af kopivarer og brug af ulovligt indhold på internettet

Dato: 01.april.2016

Rapporten undersøger vanerne i forhold til piratkopiering og varemærkeforfalskning for unge mellem 15-24 år i alle 28 EU-medlemsstater.

Læs mere her
62
rapporticon

SME Scoreboard 2016

Dato: 01.januar.2016

Rapporten er udgivet af EUIPO og bygger på en undersøgelse af brugen af IPR blandt 9.000 små- og mellemstore virksomheder i EU.

Læs mere her
60
rapporticon

EUIPO rapport om hvor store beløb virksomhederne bruger på at håndhæve deres IP-rettigheder

Dato: 01.marts.2017

Undersøgelsen viser, at det afhænger af virksomhedernes størrelse, hvor store beløb de bruger på at opdage og håndtere IPR-krænkelser.

Læs mere her
58
rapporticon

IPR-kriminalitet koster tabte arbejdspladser og indtjening

Dato: 01.januar.2016

BASCAP publicerede i februar 2011 en rapport om omfanget og konsekvenserne af piratkopiering og varemærkeforfalskning.

Læs mere her
56
rapporticon

Sammenhæng mellem piratkopiering og varemærkeforfalskning og terrorisme

Dato: 01.januar.2016

UNIFAB (The Union des Fabricants) har undersøgt sammenhængen mellem piratkopiering, varemærkeforfalskning og terrorisme.

Læs mere her
82
rapporticon

EUIPO rapport om malware på websteder, som mistænkes for at krænke ophavsrettigheder

Dato: 01.september.2018

Undersøgelsen giver et overblik over de seneste eksempler på malware og potentielt uønskede programmer, der findes på websteder og mobilapplikationer, der mistænkes for at krænke ophavsrettigheder.

Læs mere her
81
rapporticon

EUIPO undersøgelse om lovgivningsforanstaltninger ift. IPR-krænkelser online

Dato: 01.september.2018

Rapporten undersøger, om og i hvilket omfang en række konkrete lovgivningsforanstaltninger, der kan anvendes til at forebygge eller bekæmpe IPR-krænkelser online, er til rådighed i medlemsstaterne.

Læs mere her
40
rapporticon

Hvorfor eksporterer lande forfalskede varer

Dato: 01.juni.2018

Denne rapport fra EUIPO og OECD søger at besvare spørgsmålet om, hvorfor nogle økonomier er mere involveret i handel med forfalskede varer end andre.

Læs mere her
38
rapporticon

Sammenhængen mellem Frihandelszoner og kopivarer

Dato: 01.marts.2018

Rapporten viser, at oprettelsen af en ekstra frihandelszone inden for en økonomi vil føre til en stigning i værdien af kopivarer eksporteret fra dette land med gennemsnitlig 5,9 pct.

Læs mere her
36
rapporticon

Innovation og forskning

Dato: 01.august.2018

Danmarks Statistik udgiver hvert år publikationen ”Innovation og Forskning”, der giver et omfattende billede af udviklingen indenfor forskning og udvikling (FoU) i Danmark.

Læs mere her
93
rapporticon

Misbrug af små pakker til handel med forfalskede varer

Dato: 12.december.2018

Rapport fra EUIPO og OECD undersøger småforsendelsers rolle i handlen med forfalskede varer.

Læs mere her
91
rapporticon

Komparativt casestudie af alternative systemer til at løse tvister om domænenavne

Dato: 13.februar.2019

EUIPO har offentliggjort et komparativt casestudie af alternative systemer til at løse tvister om domænenavne.

Læs mere her
40
rapporticon

Udviklingen i handelen med varemærkeforfalskede og piratkopierede produkter

Dato: 18.marts.2019

Ny rapport fra OECD og EUIPO konkluderer, at den internationale handel med kopivarer udgjorde op til 3,3 % af verdenshandlen i 2016.

Læs mere her
61
rapporticon

High-growth firms and intellectual property rights

Dato: 21.maj.2019

Ny EPO-EUIPO-undersøgelse viser sammenhæng mellem vækst i SMV’er og brug af IPR.

Læs mere her
90
rapporticon

2019 Statusrapport om IPR-krænkelser

Dato: 06.juni.2019

Rapport fra EUIPO om det økonomisk tab som følge af varemærkeforfalskning og piratkopiering.

Læs mere her
88
rapporticon

2019 Trusselsvurdering – Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder

Dato: 12.juni.2019

Ny trusselsvurdering udarbejdet i fællesskab mellem Europol og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO).

Læs mere her
96
rapporticon

Kvalitativ undersøgelse af risici for forbrugerne som følge af forfalskninger

Dato: 07.juni.2019

Ny undersøgelse fra EUIPO’s Observatorie om af risici for forbrugerne som følge af forfalskninger.

Læs mere her
92
rapporticon

Retspraksis om ansvar og forpligtelser for online mellemmænd

Dato: 10.september.2019

En rapport der samler retspraksis, som fokuserer på ansvar og forpligtelser for online mellemmænd i Den Europæiske Union.

Læs mere her
95
rapporticon

Rapport om EU’s håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder 2013-2017: Resultater ved EU’s grænser og i medlemsstaterne

Dato: 19.september.2019

Formålet med rapporten er at kaste lys over håndhævelsestrends i EU.

Læs mere her
94
rapporticon

IPR-intensive industrier og økonomiske resultater i Den Europæiske Union – Tredje udgave

Dato: 25.september.2019

Rapporten er udarbejdet som et fælles projekt mellem EUIPO og EPO.

Læs mere her
85
rapporticon

EUIPO rapport om unges køb af kopivarer og brug af ulovligt indhold på internettet 2019

Dato: 29.oktober.2019

Rapporten undersøger vanerne for unge mellem 15-24 år i alle 28 EU-medlemsstater i forhold til digitalt indhold og fysiske varer, som udbydes lovligt eller ulovligt

Læs mere her
91
rapporticon

SME Scoreboard 2019

Dato: 29.oktober.2019

Rapporten er udgivet af EUIPO og bygger på en undersøgelse af brugen af IPR blandt 8.948 små- og mellemstore virksomheder i EU.

Læs mere her
90
rapporticon

Ulovligt IPTV i EU

Dato: 27.november.2019

Denne undersøgelse bidrager til forståelsen af fænomenet ulovligt IPTV.

Læs mere her
90
rapporticon

Online ophavsretskrænkelser i EU

Dato: 27.november.2019

Denne rapport analyserer forbruget af ophavsretskrænkende musik, film og tv-programmer i de 28 EU-medlemsstater.

Læs mere her
91
rapporticon

Rapport om beskyttelse og håndhævelse af IPR i lande uden for EU, 2019

Dato: 20.december.2019

Rapporten er udgivet af Europa-Kommissionen.

Læs mere her
95
rapporticon

Handel med forfalskede lægemidler

Dato: 23.marts.2020

Rapporten estimerer at den internationale handel med forfalsket medicin nu udgør ca. 30 mia. kr.

Læs mere her
97
rapporticon

2020 Statusrapport om IPR-krænkelser

Dato: 10.juni.2020

Statusrapport fra EUIPO om det økonomisk tab som følge af varemærkeforfalskning og piratkopiering.

Læs mere her
96
rapporticon

IP crime and its link to other serious crimes

Dato: 10.juni.2020

Rapport fra Europol og EUIPO om sammenhængen mellem IP kriminalitet og andre former for alvorlig kriminalitet.

Læs mere her
75
rapporticon

De økonomiske omkostninger ved IPR-krænkelser i pesticidsektoren

Dato: 08.februar.2016

Læs mere her
88
rapporticon

IP Tech Watch Discussion Paper

Dato: 17.september.2020

Ny rapport undersøger nye teknologiers betydning på IPR-området.

Læs mere her
96
rapporticon

2020 IP Perception study

Dato: 24.november.2020

Rapporten er udgivet af EUIPO og undersøger EU-borgeres holdning og adfærd ift. intellektuel ejendom (IP).

Læs mere her
95
rapporticon

Report on the EU customs enforcement of intellectual property rights

Dato: 17.december.2020

Resultater ved EU's ydre grænser, 2019.

Læs mere her
88
rapporticon

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i EU

Dato: 08.februar.2021

Undersøgelsen sammenligner de økonomiske resultater for virksomheder, der ejer IP-rettigheder med dem, der ikke gør det.

Læs mere her
92
rapporticon

Misbrug af containerbaseret søtransport i den globale handel med forfalskede varer

Dato: 22.februar.2021

Undersøgelsen analyserer omfanget af misbrug af containerbaseret søtransport til handel med forfalskede varer.

Læs mere her
99
rapporticon

Global Trade in Fakes: A WORRYING THREAT

Dato: 22.juni.2021

Rapport fra OECD og EUIPO om udviklingen i handlen med kopivarer.

Læs mere her
90
rapporticon

Anti-Counterfeiting Technology Guide

Dato: 26.februar.2021

ACT-guiden giver et omfattende overblik over løsninger til bekæmpelse af varemærkeforfalskninger.

Læs mere her
91
rapporticon

Misbrug af e-handel i forbindelse med handel med forfalskninger

Dato: 25.oktober.2021

Lavet i samarbejde mellem EUIPO og OECD.

Læs mere her
93
rapporticon

Krænkelser af ophavsrettigheder på internettet i EU

Dato: 09.december.2021

Musik, Film og Tv (2017-2020), Tendenser og Drivkræfter.

Læs mere her
93
rapporticon

Overvågning og analyse af sociale medier i forbindelse med krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder

Dato: 28.april.2021

Analysen er udført med data fra 6 europæiske lande.

Læs mere her
94
rapporticon

Rapport om beskyttelse og håndhævelse af IPR i lande uden for EU, 2021

Dato: 27.april.2021

Rapporten er udgivet af Europa-Kommissionen.

Læs mere her
73
rapporticon

Study on Dynamic Blocking Injunctions in the European Union

Dato: 17.marts.2021

Læs mere her
98
rapporticon

Report on the EU Enforcement of intellectual property rights: overall results of detentions, 2019

Dato: 01.juni.2021

Læs mere her
92
rapporticon

EU’s håndhævelse af IP-rettigheder: Resultater ved EU’s grænser og på EU’s indre marked i 2020

Dato: 30.november.2021

Fælles rapport fra Europa-Kommissionen og EUIPO.

Læs mere her
88
rapporticon

Udfordringer og god praksis for elektroniske betalingstjenester for at forhindre brugen af deres tjenester til aktiviteter, der krænker IP-rettigheder.

Dato: 15.november.2021

Discussion Paper / Debatoplæg.

Læs mere her
93
rapporticon

Sælgerkonti på tredjeparts handelsplatforme

Dato: 22.oktober.2021

Undersøgelse at online forretningsmodeller, der krænker IP-rettigheder – Fase 4.

Læs mere her
91
rapporticon

Internationalt retligt samarbejde i sager vedrørende IP-rettigheder

Dato: 15.marts.2021

Undersøgelse af lovgivningsmæssige foranstaltninger vedrørende onlinekrænkelser af IP-rettigheder – Fase 2

Læs mere her
91
rapporticon

Sociale Medier – Debatoplæg

Dato: 15.juni.2021

Nye og eksisterende trends i brugen af sociale medier til IP-krænkelsesaktiviteter og god praksis for at imødegå dem.

Læs mere her
94
rapporticon

Onlinereklamer på websteder og apps, der krænker IP-rettigheder 2021

Dato: 28.februar.2022

Læs mere her
94
rapporticon

Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder - Trusselsvurdering 2022

Dato: 07.marts.2022

Ny trusselsvurdering udarbejdet i fællesskab mellem Europol og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO).

Læs mere her
93
rapporticon

Farlige forfalskninger

Dato: 17.marts.2022

Fælles rapport fra OECD og EUIPO om handel med forfalskede produkter, der udgør sundheds-, sikkerheds- og miljørisici.

Læs mere her
95
rapporticon

Rapport fra EUIPO om unges køb af kopivarer og brug af ulovligt indhold på internettet 2022

Dato: 08.juni.2022

Rapporten undersøger vanerne for unge mellem 15-24 år i alle EU-medlemsstater i forhold til at købe forfalskede varer og tilgå piratkopieret indhold.

Læs mere her
93
rapporticon

SME Scoreboard 2022

Dato: 28.september.2022

Rapporten er udgivet af EUIPO og bygger på en undersøgelse af brugen af IPR blandt 8.372 små- og mellemstore virksomheder i EU.

Læs mere her
91
rapporticon

IPR-intensive industrier og økonomiske resultater i Den Europæiske Union – Fjerde udgave

Dato: 11.oktober.2022

Rapporten er udarbejdet som et fælles projekt mellem EUIPO og EPO.

Læs mere her
93
rapporticon

EU’s håndhævelse af IP-rettigheder: Resultater ved EU’s grænser og i EU’s indre marked i 2021

Dato: 16.december.2022

Fælles rapport fra Europa-Kommissionen og EUIPO

Læs mere her
93
rapporticon

Intellectual Property Infringement and Enforcement Tech Watch Discussion Paper 2023

Dato: 26.januar.2023

Rapporten undersøger nye teknologiers betydning på IPR-området

Læs mere her
85
rapporticon

Risici ved ulovlig handel med varemærkeforfalskede varer for små og mellemstore virksomheder

Dato: 31.januar.2023

Denne rapport analyserer de økonomiske konsekvenser ved ulovlig handel med varemærkeforfalskede varer og andre former for IPR-krænkelser for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

Læs mere her
95
rapporticon

Undersøgelse af forretningsmodeller der krænker IP

Dato: 28.april.2023

Fase 5: Modus operandi for grov og organiseret kriminalitet

Læs mere her
92
rapporticon

Rapport om beskyttelse og håndhævelse af IPR i lande uden for EU, 2023

Dato: 17.maj.2023

Rapporten er udgivet af Europa-Kommissionen

Læs mere her
96
rapporticon

IP Perception study 2023

Dato: 12.juni.2023

Rapporten er udgivet af EUIPO og undersøger de europæiske borgeres holdning og adfærd ift. immaterielle rettigheder og kopivarer.

Læs mere her