Som virksomhed kan I bede toldmyndighederne om hjælp til at holde øje med kopivarer, når de kommer ind i EU - fx hvis I har et registreret varemærke, design, brugsmodel, patent eller en (uregistreret) ophavsrettighed. Det er et gratis tilbud, og anmodningen løber for et år ad gangen.

Når I anmoder toldmyndighederne om hjælp, er det en god idé at give så mange oplysninger som muligt om jeres produkter, IP-rettigheder, transportruter mv. Så bliver toldmyndighedernes grundlag for at udarbejde risikoanalyser og gribe ind bedst muligt. I kan indgive en generel anmodning om toldmyndighedernes indgriben for enkelte EU-lande (en national anmodning) eller for et udvalg af EU lande (en EU-anmodning).

Via dette link til Kommissionens hjemmeside finder du:

  • blanket til anmodning om toldmyndighedernes indgriben over for kopivarer
  • blanket til brug for forlængelse af en eksisterende anmodning.

 

Anmodninger skal i Danmark sendes til:

Toldstyrelsen
Kontrol- Told 26, IPR
Carlsensvej 8
4600 Køge
Tlf 7238 0110
Fax: 7237 1150
Mail: IPR@toldst.dk

 

Var Informationen nyttig?