Årsrapporter om arbejdet i Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser blev etableret i 2008 på baggrund af en tværministeriel arbejdsgruppe-rapport fra samme år, som indeholdt anbefalinger om en lang række tiltag til bekæmpelse af kopivarer/piratkopiering.

Arbejdsgruppen var nedsat af den daværende økonomi- og erhvervsminister. Rapporten er tilgængelig her. Et engelsk summary af rapporten kan findes her. Rapporten indeholdt også et bilag, hvor den daværende retspraksis og myndighedernes kompetencer og samarbejde nationalt og internationalt er beskrevet.

Rapporten udstak retningen for den væsentlige styrkelse af indsatsen imod piratkopiering, som skete de følgende år. Stort set samtlige initiativer i rapporten var implementeret inden udgangen af 2011. Blandt de væsentligste tiltag kan f.eks. nævnes:

  • Skærpelse af strafferammerne til op til 6-års fængsel for alle typer af IPR-kriminalitet
  • Etablering af en informationshjemmeside (siden erstattet af jegvælgerægte.dk)
  • Etableringen af Ministeriernes Netværk om Piratkopiering, som samarbejder tæt om at bekæmpe IPR-kriminalitet

Tiltagene i rapporten fra 2008 var dog kun begyndelsen for den styrkede indsats imod IPR-kriminalitet. Ministeriernes Netværk om Piratkopiering, som i dag består af 11 myndigheder, koordinerer og samarbejder i det daglige tæt om fortsat at styrke bekæmpelsen af IPR-kriminalitet. Netværkets mange tiltag er nærmere beskrevet i årsrapporterne ovenfor.

Var Informationen nyttig?