Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser

Hjemmesiden drives af Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser, som blev etableret i 2008.

Det overordnede formål med netværket er at styrke myndighedernes samarbejde om bekæmpelse af IPR-kriminalitet, herunder handel med kopivarer og ulovlig streaming af musik og film. Netværket har implementeret en lang række tiltag, som bl.a. omfatter skærpelsen af strafferammerne til op til 6 års fængsel for alle typer af IPR-kriminalitet.

Netværket samarbejder i det daglige tæt om at bekæmpe IPR-kriminalitet. Arbejdet sker på grundlag af et kommissiorium. Du kan læse mere om netværkets mange resultater i netværkets årsrapporter. Tiltagene omfatter for eksempel samarbejde om håndhævelsesaktioner, fælles forbruger-oplysningskampager og en løbende struktureret dialog med repræsentanter fra interesseorganisationer.

Læs en kort beskrivelse af de enkelte myndigheder i netværket.

Netværket blev oprettet på baggrund af anbefalingen herom i en omfattende tværministeriel arbejdsgrupperapport fra 2008.

Patent- og Varemærkestyrelsen er sekretariat for netværket.


Tak!

Netværket ønsker at rette en stor tak til den norske IPR-myndighed, Patentstyret, som har ladet os benytte materiale fra deres hjemmeside www.velgekte.no.

Netværket ønsker også at rette en stor tak til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), som har finansieret hjemmesiden.

Var Informationen nyttig?