Domssamling

Vi er ved at bygge en helt ny domsdatabase, så det bliver lettere at finde lige netop den dom, du leder efter. Når den nye domsdatabase er færdig, bliver den tilgængelig her på siden. Indtil da kan du finde de strafferetlige domme om IPR-krænkelser i vores domssamling.

printUdskriv

LINK TIL DOMSSAMLINGEN

Det er hensigten at domssamlingen skal omfatte samtlige strafferetlige domme afsagt efter den 1. august 2013. Forud for denne dato er kun udvalgte domme medtaget.

Dommene er modtaget fra National enhed for Særlig Kriminalitet (og tidligere fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet). Det kan dog ikke garanteres, at domssamlingen er komplet.

Domssamlingen indeholder links til selve dommene i anonymiseret form. For så vidt angår trykte domme er der i nogle tilfælde indsat en henvisning til den trykte dom i stedet for et link til selve dommen i anonymiseret form. I nogle tilfælde er der endvidere link til et kort resumé af dommene.

Domssamlingen findes i et Excel-ark, som samtidig indeholder en oversigt over en række vigtige elementer i dommene, herunder krænkelsens art og den udmålte straf mm. Dermed er det i et vist omfang muligt at lave søgninger i domsoversigten - fx efter rettighedstyper.

Domssamlingen indeholder derudover henvisninger til nyere videnskabelige artikler om den strafferetlige retspraksis indenfor IPR-kriminalitet. Denne oversigt findes i et selvstændigt faneblad i Excel-arket.

Var Informationen nyttig?