Er din vare blevet stoppet i tolden?

Hvis Toldstyrelsen, ved kontrol af postpakker eller af rejsende mv., får mistanke om, at der sker indførsel af kopivarer, vil produkterne som udgangspunkt blive tilbageholdt.

Hvad kontrollerer Toldstyrelsen?

Toldstyrelsen kontrollerer postforsendelser, som kommer til eller sendes fra Danmark. Postforsendelser er både breve, pakker og kurérforsendelser. Al post til og fra udlandet kan blive udtaget til kontrol. Formålet med kontrollen er at undersøge, om forsendelser indeholder varer, som du ikke må indføre til eller udføre fra Danmark.
I relation til kontrol med kopivarer, åbner Toldstyrelsen forsendelser på basis af vores viden om kopivarer og ud fra en risikovurdering.

Vejledning om Toldstyrelsen’s sagsbehandling

Toldstyrelsen kan tilbageholde varer, fra lande uden for EU, der mistænkes for at være kopivarer.

Når du på vej hjem fra rejser, fra et ikke-EU land, ankommer direkte med fly eller båd - og i din bagage selv medbringer kopivarer, som du har købt i udlandet til din egen personlige brug - gælder der en undtagelse, så Toldstyrelsen ikke tilbageholder kopivarer, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

  • Værdien af varerne overstiger ikke 430 € (3.250 kr.). Værdien er varernes dokumenterede købspris.
  • Hvis du er ankommet fra et ikke-EU land, via et andet EU-land, og herfra er indrejst til Danmark, skal du være opmærksom på, at værdigrænsen er 300 Euro (2.250 kr.).
  • Varerne må ikke have erhvervsmæssig karakter. I vurderingen af, om varerne har erhvervsmæssig karakter, kan toldmyndighederne blandt andet lægge vægt på antallet af ens/ensartede varer, og om varerne fremstår som egnet til videresalg. Hvis toldmyndigheden vurderer, at varerne kan have erhvervsmæssig karakter, kan varerne tilbageholdes med henblik på at fastslå, om det er kopivarer.

Du kan altså godt få tilbageholdt kopivarer, som du tager med dig som rejsegods, selv om værdien i alt ikke overstiger grænserne ovenfor, hvis varerne fremstår som købt med henblik på videresalg.

Hvad sker der, når Toldstyrelsen tilbageholder en vare?

Når Toldstyrelsen tilbageholder en vare, som de har mistanke om, er en kopivare, retter de henvendelse til originalproducenten for at få bekræftet, om det er en kopivare.

Hvis det drejer sig om en vare, som du har købt, vil du blive underrettet, via brev, dels når Toldstyrelsen retter henvendelse til originalproducenten, og dels når originalproducenten har svaret.

Bekræfter originalproducenten, at det er en kopivare, og meddeler de desuden, at de ønsker at gå videre med sagen, vil originalproducenten få udleveret navn og adresse på dig, hvis du står som modtager på forsendelsen.

Originalproducenten vil herefter rette henvendelse til dig for at finde en løsning. I mindre sager vil løsningen typisk være, at der indgås et forlig om, at kopivarerne bliver destrueret. Der kan også blive tale om, at originalproducenten kræver erstatning, fordi vedkommendes rettigheder er blevet krænket.

Hvis du og originalproducenten ikke kan blive enige om et forlig, f.eks. fordi du mener, at der ikke er tale om en kopivare, kan originalproducenten indbringe sagen for domstolene.

Ønsker originalproducenten ikke at forfølge sagen, vil varen blive udleveret til dig, dog først efter betaling af eventuel told og moms mv.

Originalproducenten har desuden mulighed for at anmode Toldstyrelsen om at destruere kopivarer efter en særlig procedure, der kan anvendes i sager, hvor varemodtageren ikke har modsat sig, at varerne destrueres.

Vær særlig opmærksom på

Hvis du har fået tilbageholdt varer, som ikke er til privat brug, men som mistænkes at være til videresalg, risikerer du også at blive retsforfulgt.

Gæt engang

Hvordan kan du passe på dig selv, når du køber medicin på internettet?