Køb på rejser

Når du handler på rejser i udlandet

Inden du bliver fristet af at købe billige kopivarer på en rejse, er det værd at være opmærksom på, at reglerne for køb af kopivarer er forskellige fra land til land. Der er også grænser for, hvor meget du må tage med hjem til Danmark.

Tænk dig om, inden du køber kopivarer på rejser

Med til en ferie hører ofte afslapning, café- og restaurantbesøg – og for manges vedkommende også shopping! Det er ikke et særsyn at blive mødt af gadesælgere, der altid har et godt tilbud, eller du kan gå på de lokale markeder, hvor det bugner med farvestrålende varer - lige fra tørklæder til tasker, ure og elektronikvarer i alle afskygninger. De har det hele – og ofte til en pris, som er svær at modstå. Men vær opmærksom. I mange tilfælde er der tale om kopivarer! Kopivarer vil sige, at nogen bevidst og slavisk har efterlignet en andens varemærke og/eller selve produktet. Formålet med efterligningen er, at du som forbruger skal tro, at du køber den ægte vare.

Producenterne af kopivarer bliver stadig mere professionelle, og det kan være vanskeligt at skelne kopierne fra originalerne – særligt når du står på et marked og ikke har begge produkter i hænderne til at sammenligne.

Vi vil gerne hjælpe dig med at undgå kopivarer. Se vores tjekliste til shopping-turen.

Se også de 6 gode grunde til at købe ægte varer.

Hvis du alligevel vælger at købe kopivarer, på en rejse i udlandet, er det en god idé at sætte sig ind i reglerne for køb af kopivarer i det land, du rejser i. Du bør også være opmærksom på, at der er regler for, hvad du må tage med hjem til Danmark. Læs mere om det nedenfor.

 • Vidste du?

  At 7 % adspurgte europæere oplyser, at de bevidst har købt forfalskede produkter.

   LÆS MERE

 • Vidste du?

  At syv ud af ti adspurgte europæere mener ikke, at der er noget, som kan retfærdiggøre køb af forfalskede varer.

  LÆS MERE

De enkelte landes egne regler

Nogle europæiske lande har strenge regler om forbrugeres køb, indføring og salg af kopivarer. Det kan også få betydning for dig som turist på ferie. Du bør derfor undersøge reglerne for kopivarer i det land, du rejser i.

Undersøg reglerne i det land du rejser til

Selvom det i nogle tilfælde kan være lovligt at hjembringe kopivarer fra en rejse i udlandet, skal du være opmærksom på, at det i nogle lande er ulovligt blot at være i besiddelse af kopivarer. Det gælder også selv om varen ikke er købt for at sælge videre. Du kan f.eks. risikere at få en bøde.

Flere europæiske lande har indført nultolerance, når det kommer til indføring og køb af kopivarer. I nogle lande indebærer det, at kopivarer bliver beslaglagt uanset værdi eller mængde. Du kan risikere at blive stoppet under købet, eller lige efter, og du kan også blive stoppet i lufthavnen på vej hjem.

Du bør derfor undersøge reglerne for kopivarer i det land, du rejser i. Det gælder også, hvis du mellemlander på vejen. Er du i tvivl, kan du søge hjælp og vejledning hos Forbruger Europa.

På www.forbrug.dk kan du læse mere om, hvad du skal tage hensyn til, når du handler på en rejse i udlandet.

 • Vidste du?

  At i dag forfalskes alle typer af produkter – f.eks. også kosmetik, legetøj, madvarer, lægemidler, elektronik, reservedele til biler etc.

   LÆS MERE

 • Vidste du?

  At der er fundet falsk kosmetik, som indeholder arsenik, kviksølv, bly og rotteafføring.

  LÆS MERE

Hvad må du tage med hjem

Hvis du overvejer at tage kopivarer med hjem til Danmark, skal du være opmærksom på, at de kun må være til privat brug.

Hvornår er det ulovligt at købe og hjembringe kopivarer?

Det er ikke ulovligt at tage kopivarer med hjem, hvis de er købt til privat brug. Det er derimod ulovligt, hvis kopivarerne er købt for at bruge dem erhvervsmæssigt. Erhvervsmæssig brug kan f.eks. være at udbyde varerne til salg. Det beror på en konkret vurdering, om varerne er købt med henblik på at bruge dem erhvervsmæssigt. Det er uden betydning for denne vurdering, om du har købt varerne i et EU-land eller i et land udenfor EU. Det er også uden betydning, om det var lovligt at producere, markedsføre eller købe varen i det pågældende land.

Selvom det ikke er ulovligt at medbringe kopivarer, er der mange gode grunde til at vælge kopivarerne fra. Læs mere her.

Hvad må du tage med hjem fra rejser uden for EU?

Ved hjemkomst med fly eller båd fra et land uden for EU kan du som forbruger, told- og afgiftsfrit, medbringe varer til egen brug, hvis værdien af varerne ikke overstiger 430 € (3.250 kr.). Værdien er den pris, som varen rent faktisk har kostet. Det er dig, som forbruger, der skal dokumentere købsprisen, f.eks. i form af en kvittering.

Toldstyrelsen kan tilbageholde kopivarer, hvis ikke alle de følgende betingelser er opfyldt:

 • varerne skal indføres af rejsende i deres personlige bagage,
 • varerne må ikke have erhvervsmæssig karakter, hvilket vil sige, at der skal være tale om varer til privat brug, og
 • værdien af varerne må ikke overstige 430 € (3.250 kr.). Hvis du er ankommet fra et ikke-EU land, via et andet EU-land, og herfra er indrejst til Danmark, skal du være opmærksom på, at værdigrænsen er 300 Euro (2.250 kr.).

Hvis Toldstyrelsen tilbageholder varerne, på basis af disse regler, vil det efterfølgende være op til rettighedshaver at forfølge sagen. Sagsbehandlingen er nærmere beskrevet i Vejledning om Toldstyrelsens sagsbehandling her på hjemmesiden.

Hvad må du tage med hjem fra rejser indenfor EU?

Det er lovligt at tage kopivarer, som er købt på en rejse i et andet EU-land, med hjem til Danmark, så længe kopivarerne er købt til privat brug og ikke til erhvervsmæssigt brug, som f.eks. salg.

Almindelige forbrugsvarer, købt til eget brug, i et andet EU-land er ikke told- eller afgiftspligtige. Dette gælder også kopivarer. Der er mere vejledning at hente om toldreglerne på Toldstyrelsens hjemmeside.

Der gælder særlige regler for medicin købt i udlandet

Hvis du indrejser til Danmark med medicin, skal du være opmærksom på, at det kan være ulovligt. En række betingelser skal være opfyldt for, at det er lovligt.

Vil du undgå, at din medicin bliver taget i tolden, når du vender hjem fra ferie, kan det betale sig at sætte sig ind i reglerne for indrejse med medicin. På lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om indførsel af medicin til Danmark.


Vær opmærksom på, at det i nogle EU-lande er ulovligt for forbrugere at købe kopivarer. Læs mere her.

Gæt engang

Hvordan kan du passe på dig selv, når du køber medicin på internettet?