EUIPO rapport om unges køb af kopivarer og brug af ulovligt indhold på internettet

Publiceret 01-04-2016

Rapporten undersøger vanerne i forhold til piratkopiering og varemærkeforfalskning for unge mellem 15-24 år i alle 28 EU-medlemsstater.

Rapporten undersøger vanerne i forhold til piratkopiering og varemærkeforfalskning for unge mellem 15-24 år i alle 28 EU-medlemsstater. Rapporten konkluderer bl.a., at 10 pct. af de unge i Danmark bevidst har købt fysiske kopivarer via internettet, og at 26 pct. af de unge bevidst har benyttet ulovligt online indhold inden for det seneste år. På europæisk plan er tallene hhv. 12 pct. og 25 pct. I tillæg til en grundig undersøgelse af de unges adfærd, undersøger rapporten også, hvilke budskaber ift. bekæmpelse af piratkopiering og varemærkeforfalskning, som de unge er mest modtagelige over for.

Rapporten er den første af sin art i EU og bygger på omfattende kvalitative og kvantitative undersøgelser i alle 28 EU-medlemslande.

Tal og grafer vedr. Danmark findes på side 205 i rapporten.

Du finder rapporten, et resumé af rapporten på dansk, pressemeddelelse samt infografik her.

Se flere rapporter om kopivarer

Vis flere