Sammenhæng mellem piratkopiering og varemærkeforfalskning og terrorisme

Publiceret 01-01-2016

UNIFAB (The Union des Fabricants) har undersøgt sammenhængen mellem piratkopiering, varemærkeforfalskning og terrorisme.

UNIFAB (The Union des Fabricants) har undersøgt sammenhængen mellem piratkopiering, varemærkeforfalskning og terrorisme. De konkluderer i rapporten, at der er en veldokumenteret sammenhæng mellem piratkopiering/varemærkeforfalskning og organiseret kriminalitet og terrorisme. Rapporten indeholder en lang række konkrete eksempler på, at handlen med kopivarer i vidt omfang involverer større kriminelle netværk og direkte er med til at finansiere terrorgrupper.

Rapporten påpeger også, at forbrugerne ikke altid kender til farerne ved kopivarer, men kan betragte dem som harmløse. Rapporten påpeger her en diskrepans i forhold til de fund som rettigshavere og håndhævelsesmyndighederne gør i praksis.

Rapporten indeholder afslutningsvist 10 anbefalinger til en mere effektiv bekæmpelse af piratkopiering og varemærkeforfalskning.

Rapporten, der har titlen "Counterfeiting and Terrorism", er tilgængelig her.

Se flere rapporter om kopivarer

Vis flere