Undersøgelse af de IPR-intensive industriers betydning for EU's økonomi

Publiceret 01-10-2016

Dette er EUIPO og EPO's anden undersøgelse af betydningen af IPR for den europæiske økonomi målt i BNP, beskæftigelse, lønninger og handel.

Dette er EUIPO og EPO's anden undersøgelse af betydningen af IPR for den europæiske økonomi målt i BNP, beskæftigelse, lønninger og handel.

Konklusionen på undersøgelsen er, at mere end 42 % af den samlede økonomiske aktivitet i EU (ca. 5,7 billioner EUR årligt) genereres af IPR-intensive sektorer, og ca. 38 % af al beskæftigelse i EU (82 mio. jobs) stammer fra sektorer, hvis brug af IP-rettigheder ligger over gennemsnittet. Rapporten konkluderer også, at gennemsnitslønnen i IPR-intensive sektorer er mere end 46 % højere end i den øvrige økonomi.

De IPR-intensive sektorer har samtidig vist sig at være mere modstandsdygtige over for den økonomiske krise. En sammenligning af resultaterne af denne undersøgelse (der dækker perioden 2011-2013) med resultaterne af den tidligere udgave (der dækkede perioden 2008-2010) afslører, at de IPR-intensive sektorers bidrag til EU's økonomi er steget en smule.

Rapporten indeholder også landespecifikke tal (side 80). Det fremgår her, at de IPR-intensive sektorers bidrag til BNP og beskæftigelse generelt er højere i Danmark end EU-gennemsnittet – det gælder både inden for patent, varemærke, design og ophavsrets-intensive sektorer. Se infografik, pressemeddelelsen, rapportens hovedkonklusioner og hele rapporten her (nederst).

Se flere rapporter om kopivarer

Vis flere