High-growth firms and intellectual property rights

Publiceret 21-05-2019

Ny EPO-EUIPO-undersøgelse viser sammenhæng mellem vækst i SMV’er og brug af IPR.

Rapporten fra Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) undersøger sammenhængen mellem vækst i SMV’er og brug af IPR.

Den fælles pressemeddelelse fra EPO og EUIPO fremhæver at: “Small and medium-sized enterprises (SMEs) that apply for patents, trade marks or designs have a greater probability of experiencing high growth than SMEs that do not.”

Læs rapporten her.

Se flere rapporter om kopivarer

Vis flere