Global Trade in Fakes: A WORRYING THREAT

Publiceret 22-06-2021

Rapport fra OECD og EUIPO om udviklingen i handlen med kopivarer.

Denne undersøgelse analyser værdien, udbredelsen og omfanget af verdenshandlen med kopivarer. Rapporten er en opdatering af to tidligere undersøgelser af samme emne, der blev offentliggjort i 2016 og 2019.

Baseret på data fra 2019 skønnes den internationale handel med kopivarer i det omhandlede år at kunne have beløbet sig til hele 464 mia. USD. Dette svarer til op til 2,5 % af verdenshandlen.

Rapporten viser også at importen af forfalskede og piratkopierede varer til EU i 2019 udgjorde op mod 5,8 % af hele EU's import (svarende til 119 mia. EUR).

Disse tal er kun baseret på fysiske varer, som er handlet på tværs af landegrænser.

Hele rapporten på engelsk finder du her.

Et resume på engelsk findes her.

Til sammenligning kan OECD's tidligere rapporter om emnet fra 2019 findes her og fra 2016 findes her.

Se flere rapporter om kopivarer

Vis flere