Internationalt retligt samarbejde i sager vedrørende IP-rettigheder

Publiceret 15-03-2021

Undersøgelse af lovgivningsmæssige foranstaltninger vedrørende onlinekrænkelser af IP-rettigheder – Fase 2

EUIPO skriver i resumeet:
”Formålet med denne undersøgelse er at kortlægge retlige foranstaltninger tilknyttet internationalt retligt samarbejde i sager om online-IP-krænkelser og forstå de potentielle fordele og mangler ved gennemførelse og anvendelse af sådanne foranstaltninger. Undersøgelsen omfatter strafferetlige og civilretlige (samt evt. administrative) samarbejdsforanstaltninger. Det primære fokus er på krænkelser af ophavsret og varemærker, om end undersøgelsen også behandler krænkelser af andre IP-rettigheder online (f.eks. forretningshemmeligheder, patenter, industrielle mønstre og geografiske betegnelser)”.

Læs hele rapporten her.

Læs resuméet her.

Se flere rapporter om kopivarer

Vis flere