Study on Dynamic Blocking Injunctions in the European Union

Publiceret 17-03-2021

Denne undersøgelse og samling af retspraksis giver et overblik over statiske og dynamiske blokeringer i EU og i de medlemsstater der indgår i undersøgelsen. Oversigten er baseret på spørgeskemaer og en komparativ gennemgang af retspraksis og den retlige ramme i de medlemslande der indgår i undersøgelsen.

Danmark er blandt de medlemslande der indgår i undersøgelsen.

Læs hele rapporten her.

Se flere rapporter om kopivarer

Vis flere