Hvorfor importerer lande forfalskede varer?

Publiceret 20-07-2023

Fælles rapport fra OECD og EUIPO

Rapporten undersøger forskellige faktorer, der hænger sammen med en given økonomis tilbøjelighed til at importere forfalskede varer. Herunder den samlede værdi af import til et land, BNP pr. indbygger, kvaliteten af handels- og transportinfrastrukturen, den procentdel af befolkningen, der bruger internettet mv.

Hele undersøgelsen samt et dansk resume kan findes her.

Se flere rapporter om kopivarer

Vis flere