IP Perception study 2023

Publiceret 12-06-2023

Rapporten er udgivet af EUIPO og undersøger de europæiske borgeres holdning og adfærd ift. immaterielle rettigheder og kopivarer.

I det danske resume står der bl.a. om de europæiske forbrugeres holdning til kopivarer; ”Europæerne er generelt godt klar over de negative konsekvenser af forfalskede varer og afviser i de fleste tilfælde argumenter for at købe sådanne varer. Unge har dog en tendens til at være mere åbne over for dette, især af økonomiske årsager.” samt at ”Lidt mere end 1 ud af 10 europæere indrømmer, at de har købt forfalskede varer, om end yngre europæere gør det dobbelt så ofte som ældre.”.

Når det kommer til piratkopiret indhold online, så finder rapporten bl.a. ”De fleste europæere er imod at bruge ulovlige kilder for at få adgang til online indhold, men unge synes at være mere åbne over for at retfærdiggøre denne adfærd end ældre.” samt at ”Et stort flertal af europæerne har kendskab til mindst en type af lovlige online tilbud, og de fleste foretrækker at bruge sådanne tilbud i stedet for ulovlige kilder, forudsat at de er overkommelige i pris.”.

Hele undersøgelsen samt et resume på dansk kan findes her.

Se flere rapporter om kopivarer

Vis flere