The Other Side of the Coin: An Analysis of Financial and Economic Crime

Publiceret 11-09-2023

Rapport fra EUROPOL om økonomisk kriminalitet

Europol skriver "Europols indledende trusselsvurdering af finansiel og økonomisk kriminalitet i EU (EFECTA) er det seneste flagskibsprodukt – en omfattende og tilbundsgående evaluering af truslerne fra finansiel og økonomisk kriminalitet på EU-plan."

Rapporten indeholder et særskilt kapitel om IP-kriminalitet.

Hele rapporten samt et dansk resume kan findes her.

 

 

Se flere rapporter om kopivarer

Vis flere