Nyt om Betydningen af Brexit for toldmyndighedernes håndhævelse

Publiceret 13-07-2018

Europa-Kommissionen har udgivet to orienteringer om betydningen af Brexit på toldområdet

Europa-Kommissionen har den 4. juni udgivet en orientering om betydningen af Brexit ift. toldmyndighedernes indgriben overfor IPR-krænkelser. Kommissionen har samtidig udgivet en anden orientering om betydningen af Brexit ift. toldkontrol og handel med tredjelande.

Se flere nyheder

Vis flere