Rapporter fra EUIPO

Publiceret 22-11-2019

EUIPO har lanceret to nye scoreboards. Udover at indeholde resultater fra dataindsamlinger i 2019, så sammenligner rapporterne også data med lignende rapporter fra 2016.

IP Youth scoreboard
Rapporten om unges køb af kopivarer og brug af ulovligt indhold på internettet undersøger vanerne for unge mellem 15-24 år i alle 28 EU-medlemsstater i forhold til digitalt indhold og fysiske varer, som udbydes lovligt eller ulovligt

Rapporten konkluderer bl.a., at 17 pct. af de unge i Danmark bevidst har købt fysiske kopivarer via internettet, og at 20 pct. af de unge bevidst har benyttet ulovligt online indhold inden for det seneste år. På europæisk plan er tallene hhv. 13 pct. og 21 pct.

Rapporten undersøger også, hvilke budskaber ift. bekæmpelse af piratkopiering og varemærkeforfalskning, som de unge er mest modtagelige over for.

Du finder rapporten, et resumé af rapporten på dansk, pressemeddelelse samt infografik her.

SME Scoreboard
Rapporten bygger på en undersøgelse af brugen af IPR blandt 8.948 små- og mellemstore virksomheder i EU. Undersøgelsen er lavet for at give indsigt i om/hvorfor SMV’er registrerer IPR - og hvilke udfordringer virksomhederne møder, hvis de ikke registrerer IPR.

Du finder rapporten, et resumé af rapporten på dansk samt pressemeddelelse her.

Se flere nyheder

Vis flere