Rapport om ulovlig handel i konfliktramte lande i Mellemøsten og Nordafrika

Publiceret 21-06-2022

- Rapporten er lavet af OECD

Rapporten ser på ulovlige handelsstrømme i fire konfliktramte lande i MENA-regionen, herunder Irak, Libyen, Syrien og Yemen.


For hvert land er der en kort gennemgang af landets politiske kontekst, konfliktbaggrund, oversigt over større ulovlige handelstendenser samt data baseret på OECD's datasæt over beslaglæggelse af forfalskede varer. Sidstnævnte viser omfanget af ulovlig handel med kopivarer, der passerer gennem de respektive lande.

 

Rapporten fra OECD kan findes her.

Se flere nyheder

Vis flere