Høringer om IPR-håndhævelse og beskyttelse uden for EU

Publiceret 26-06-2024

Europa-kommissionen har udsendt 2 høringer for at samle oplysninger om beskyttelse og håndhævelse af IPR uden for EU

Den første høring vedrører rapporten ”Counterfeit and Piracy Watch List Report”
Formålet er at identificere onlinetjenesteudbydere og fysiske markedspladser uden for EU, hvor der sker IPR-krænkelser. Bidragene skal bruges til kommissionens næste udgave af rapporten.
Det er muligt at bidrage til høringen indtil den 15. august 2024.
Du kan finde mere information her, og du kan bidrage her.

Den anden høring vedrører rapporten om beskyttelse og håndhævelse af IPR i tredjelande.
Formålet er at identificere de tredjelande, hvor situationen med hensyn til beskyttelse og håndhævel-se af intellektuelle ejendomsrettigheder giver anledning til størst bekymring.
Resultaterne vil hjælpe Kommissionen med at opdatere listen over "prioriterede lande" og med at fokusere sin indsats og sine ressourcer på disse lande. Desuden vil resultaterne hjælpe rettighedsha-vere med at identificere de potentielle risici for deres IP, når de driver forretning i disse lande.
Du kan sende dine bidrag her inden den 6. september 2024.

Se flere nyheder

Vis flere