Om siden

Om os

Her kan du læse, hvem der står bag hjemmesiden jegvælgerægte.dk

printUdskriv
Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser

Hjemmesiden drives af Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser, som blev etableret i 2008.

Det overordnede formål med netværket er at styrke myndighedernes samarbejde om bekæmpelse af IPR-kriminalitet, herunder handel med kopivarer og ulovlig streaming af musik og film. Netværket har implementeret en lang række tiltag, som bl.a. omfatter skærpelsen af strafferammerne til op til 6 års fængsel for alle typer af IPR-kriminalitet.

Netværket samarbejder i det daglige tæt om at bekæmpe IPR-kriminalitet. Arbejdet sker på grundlag af et kommissiorium. Du kan læse mere om netværkets mange resultater i netværkets årsrapporter. Tiltagene omfatter for eksempel samarbejde om håndhævelsesaktioner, fælles forbruger-oplysningskampager og en løbende struktureret dialog med repræsentanter fra interesseorganisationer.

Læs en kort beskrivelse af de enkelte myndigheder i netværket.

Netværket blev oprettet på baggrund af anbefalingen herom i en omfattende tværministeriel arbejdsgrupperapport fra 2008.

Patent- og Varemærkestyrelsen er sekretariat for netværket.


Tak!

Netværket ønsker at rette en stor tak til den norske IPR-myndighed, Patentstyret, som har ladet os benytte materiale fra deres hjemmeside www.velgekte.no.

Netværket ønsker også at rette en stor tak til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), som har finansieret hjemmesiden.

Var Informationen nyttig?


Netværket

Her kan du læse en kort beskrivelse af de enkelte myndigheder i Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser

printUdskriv

Hvem udgør ministeriernes netværk mod IPR-krænkelser

Var Informationen nyttig?


Initiativer mod kopivarer og online krænkelser

Her kan du læse om udvalgte danske tiltag på området.

printUdskriv

Årsrapporter om arbejdet i Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser blev etableret i 2008 på baggrund af en tværministeriel arbejdsgruppe-rapport fra samme år, som indeholdt anbefalinger om en lang række tiltag til bekæmpelse af kopivarer/piratkopiering.

Arbejdsgruppen var nedsat af den daværende økonomi- og erhvervsminister. Rapporten er tilgængelig her. Et engelsk summary af rapporten kan findes her. Rapporten indeholdt også et bilag, hvor den daværende retspraksis og myndighedernes kompetencer og samarbejde nationalt og internationalt er beskrevet.

Rapporten udstak retningen for den væsentlige styrkelse af indsatsen imod piratkopiering, som skete de følgende år. Stort set samtlige initiativer i rapporten var implementeret inden udgangen af 2011. Blandt de væsentligste tiltag kan f.eks. nævnes:

  • Skærpelse af strafferammerne til op til 6-års fængsel for alle typer af IPR-kriminalitet
  • Etablering af en informationshjemmeside (siden erstattet af jegvælgerægte.dk)
  • Etableringen af Ministeriernes Netværk om Piratkopiering, som samarbejder tæt om at bekæmpe IPR-kriminalitet

Tiltagene i rapporten fra 2008 var dog kun begyndelsen for den styrkede indsats imod IPR-kriminalitet. Ministeriernes Netværk om Piratkopiering, som i dag består af 11 myndigheder, koordinerer og samarbejder i det daglige tæt om fortsat at styrke bekæmpelsen af IPR-kriminalitet. Netværkets mange tiltag er nærmere beskrevet i årsrapporterne ovenfor.

Var Informationen nyttig?


Kontakt

Jegvælgerægte.dk er drevet at Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser.

printUdskriv
Kontaktoplysninger

Patent- og Varemærkestyrelsen er sekretariat for netværket. 

Hvis du har spørgsmål om netværket eller hjemmesiden, kan du kontakte Patent- og Varemærkestyrelsen pr. e-mail pvs@dkpto.dk eller pr. telefon 43 50 80 00. Kontaktpersonen er sektionschef Barbara Suhr-Jessen.

 

Var Informationen nyttig?