Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. ved tilmelding til nyheder fra jegvælgerægte.dk

Efter databeskyttelsesforordningen 2016/679 af 27. april 2016 artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig.

De oplysninger, vi skal give dig, er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 7. Opbevaring af dine personoplysninger
 8. Retten til at trække samtykke tilbage
 9. Dine rettigheder
 10. Klage til Datatilsynet

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Patent- og Varemærkestyrelsen er sekretariat for Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser, og er dermed dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig, når du tilmelder dig nyheder fra jegvælgerægte.dk. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Allé 81, 2630 Taastrup
CVR-nr.: 17039415
Telefon: +45 43 50 80 00
Mail: pvs@dkpto.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere og administrere det samtykke, du har med os. Grundlaget for vores behandling er Persondataforordningens (Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016) art. 6 (1)(a).

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun almindelige personoplysninger om dig, hvilket i dette tilfælde kun er din e-mailadresse.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive dine personoplysninger til vores databehandlere, der hjælper os med at vedligeholde vores systemer, herunder at analysere data og bekæmpe svindel og markedsføring. Vores databehandlere har kun adgang til oplysningerne i det omfang, det er nødvendigt for deres opgaver, og de er forpligtet til ikke at videregive oplysningerne eller anvende dem til andre formål.

Vi kan videregive dine personoplysninger, når det er påkrævet ved lov, eller for at beskytte dig, din sikkerhed og dine rettigheder. Vi vil give dig besked, hvis vi i medfør af lovgivningen bliver nødt til at videregive dine personoplysninger, medmindre vi som følge af en retsafgørelse eller en lovbestemt pligt er forhindret heri.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler kun, de oplysninger du giver os.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har dit samtykke til behandlingen, eller for at imødekomme din anmodning om at framelde yderligere meddelelser fra os. Hvis du trækker samtykket tilbage, vil dine oplysninger blive slettet snarest derefter.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække et evt. samtykke tilbage. Dette kan du gøre via linket nederst i alle nyhedsmails. Det er også muligt at trække dit samtykke tilbage direkte på hjemmesiden jegvælgerægte.dk under menuen "Afmeld nyheder".

Du kan også til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Patent- og Varemærkestyrelsen.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse) - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til begrænsning af behandling - Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Patent- og Varemærkestyrelsen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.