Undervisningsmateriale

#VælgÆgte

#VÆLGÆGTE er et innovativt og virkelighedsnært projektforløb for 7.-9. klasser, hvor elever hjælper Patent- og Varemærkestyrelsen med at løse en stor samfundsudfordring ved at udvikle og iværksætte kampagner mod kopivarer.

#VælgÆgte er bygget op omkring den innovative projektopgave i dansk og samfundsfag og understøtter elevernes selvstændige arbejde:

 • 3-4 lektioner til FORBEREDELSE, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen præsenterer klassen for missionen, og der indledes en begyndende forståelse for problemstillingerne omkring kopivarer. Problemstillingerne tematiseres, der udvikles kampagne-idéer, og projektugens arbejde planlægges. Patent- og Varemærkestyrelsen tilbyder et opstarts-webinar/online kick-off møde for de enkelte klasser.

 • 1 uge til PROJEKTARBEJDET, hvor grupperne arbejder selvstændigt med selvvalgt problemstilling understøttet af de tre faser


I #UNDERSØG udforsker grupperne problemstillingerne for at forbedre kampagneidéerne.
I #SKAB producerer grupperne deres #VælgÆgte-kampagner med henblik på, at de skal iværksættes i virkeligheden.
I #IVÆRKSÆT lancerer og tester grupperne deres #VælgÆgte-kampagner og undersøger, hvordan de bliver modtaget. Desuden forbereder grupperne deres fremlæggelser.

 • 3-4 lektioner til FREMLÆGGELSER, hvor grupperne pitcher deres indsigter og løsninger for et autentisk publikum, og de modtager feedback på deres arbejde.

             

     
                 Elevhæfte (download)            Pædagogisk Vejledning (download)

Om #VælgÆgte
Se hvorfor kopivarer er et kæmpe problem, og hvorfor vi beder eleverne om hjælp.
vaelgaegte_omvaelgaegte.pdf

Digitale fif
Materialet er primært udarbejdet til fysisk fremmøde i klassen, men med små digitale greb kan du som lærer let anvende #VælgÆgte med et digitalt islæt.
Se de digitale fif.

Spørgsmål/kontakt
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Marie Amstrup Jensen (tlf. 43 50 85 62 eller maje@dkpto.dk) eller Barbara Suhr-Jessen (tlf. 43 50 84 33 eller bej@dkpto.dk). 

Udviklet i samarbejde med:

Finansieret af:

 • Andre lærere siger om webinaret:

  ”Skønt og givende oplæg fra Patent- og Varemærkestyrelsen, der fik eleverne med. De sad helt ud på kanten af stolen og det var tydeligt, at de var med fra start til slut.”

 • Andre lærere siger om webinaret:

  Eleverne giver udtryk for, at det er fedt, at de får lov til at arbejde med en autentisk problemstilling og flere har sagt: ”Det skal vi altså bare igen…”

 • Andre lærere siger om webinaret:

  ”De har i øvrigt også glemt at holde frikvarter, så her kl. 11:18 har de arbejdet helt uden afbræk. Det er ikke tit, det sker.”

Forberedelse

Patent- og Varemærkestyrelsen præsenterer klassen for missionen, og der indledes en begyndende forståelse for problemstillingerne omkring kopivarer. Klassen indkredser problemstillingerne, de udvikler kampagne-idéer, og de planlægger projektugens arbejde.

   
           Elevhæfte (download)           Pædagogisk Vejledning (download)

 

EKSTRA RESSOURCER

Introvideo
OBS: Ifølge nye tal fra 2021 udgør handlen med kopivarer nu op til 2,5% af verdenshandlen og op til 5,8% af importen til EU.


Tilmeld klassen et gratis online Kick-off møde med Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor eleverne vil blive præsenteret for opgaven og få en masse information om kopivarer og de skadelige konsekvenser. Tilmelding sker til maje@dkpto.dk . Oplægget er et tilbud for de første 30 klasser efter først-til-mølle-princippet.

Andre lærere siger om webinaret:
”Skønt og givende oplæg fra Patent- og Varemærkestyrelsen, der fik eleverne med. De sad helt ud på kanten af stolen og det var tydeligt, at de var med fra start til slut.”


Klassens Vidensvæg

(Print i A3 og hæng op et synligt sted i klassen)


Værd at vide om … Kopivarer, Immaterielle rettigheder, Kampagnen som genre
(Print i A3 og hæng op et synligt sted i klassen)Idéudvikling

(Print i A3 - en til hver gruppe)


Billedserie om kopivarer og konsekvenser


Evaluering
Evalueringsskemaet til eleverne indeholder 6 spørgsmål og anvendes både FØR og EFTER forløbet.
Print i A4, lad eleverne udfylde skemaet, scan de anonyme evalueringer ind og send dem til maje@dkpto.dk .

Projektarbejdet

Grafiske ressourcer som eleverne må anvende i udarbejdelsen af #VælgÆgte-kampagner

Fremlæggelser

#VÆLGÆGTE er et innovativt og virkelighedsnært projekt for 7.-9. klasser, hvor elever hjælper Patent- og Varemærkestyrelsen med at udvikle og iværksætte kampagner, der skal få danskerne til at vælge ægte varer i stedet for kopivarer.

EKSTRA RESSOURCER


Bedømmelseskriterier
Print i A4


Bedømmelseskort
Print i A4


Evaluering
Evalueringsskemaet til eleverne indeholder 6 spørgsmål og anvendes både FØR og EFTER forløbet.
Print i A4, lad eleverne udfylde skemaet, scan de anonyme evalueringer ind og send dem til maje@dkpto.dk.

PRIORITER EVALUERINGEN!
For at vi som styrelse fortsat kan prioritere at udvikle gratis undervisningsmaterialer af høj kvalitet, har vi brug for evaluering af elevernes læring.