Undervisningsmateriale

#VÆLGÆGTE er et innovativt og virkelighedsnært projekt for 7.-8. klasser, hvor elever hjælper Patent- og Varemærkestyrelsen med at udvikle og iværksætte kampagner, der skal få danskerne til at vælge ægte varer i stedet for kopivarer.

printUdskriv

Undervisningsmaterialet forventes at være tilgængeligt her i slut september/start oktober.

Forløbet er bygget op omkring projektopgaven og Styrelsen for it og lærings CRAFT-model, hvor eleverne arbejder selvstændigt med problemstillingen igennem de tre faser UNDERSØG, SKAB og IVÆRKSÆT.

Undervisningsmaterialet består af en pædagogisk vejledning, præsentationer og klassematerialer. Desuden er der mulighed for at deltage i et online opstartswebinar d. 13. november 2019, hvor klassen bliver hjulpet godt fra start.

Var Informationen nyttig?