Undervisningsmateriale

#VÆLGÆGTE er et innovativt og virkelighedsnært projekt for 7.-9. klasser, hvor elever hjælper Patent- og Varemærkestyrelsen med at udvikle og iværksætte kampagner, der skal få danskerne til at vælge ægte varer i stedet for kopivarer.

printUdskriv

Forløbet er bygget op omkring projektopgaven og fagene dansk og samfundsfag. 

Undervisningsmaterialet består af:

Introvideo:
Kort introvideo der forklarer eleverne, hvad opgaven går ud på.

Præsentation (Powerpoint) (klik for download i pptx) (klik for download i pdf)
Hvis klassen ikke deltager i webinaret, kan præsentationen understøtte klassens opstart.

Pædagogisk vejledning (klik for download)
En beskrivelse af materialets formål og de enkelte opgaver.

Klassematerialer
Klassematerialerne er opdelt efter de 3 faser

  • FORBEREDELSE (klik for download), hvor klassen arbejder sammen
    • Print 1 eksemplar til klassen i A3
  • PROJEKTARBEJDE (klik for download), hvor klassen er opdelt i grupper
    • Print 1 eksemplar til hver gruppe i A3
  • FREMLÆGGELSE (klik for download), hvor grupperne formidler deres projekter til et dommerpanel
    • Print 1 eksemplar til hver dommer i A4

Grafiske Illustrationer
De grafiske illustrationer, I kan hente ned her, må I gerne benytte i jeres egne kampagner.


Elevwebinar

Klasserne kan tilmelde sig et online opstartswebinar. Her møder de deltagende klasser hinanden, og studieværterne hjælper klassen igennem forberedelsesfasen. Klasserne vil også møde forskellige eksperter, der bidrager med viden, eleverne kan anvende i deres egne kampagner.
Det forventes, at der afholdes et webinar torsdag d. 12. november 2020. Tilmelding sker til maje@dkpto.dk.

Evaluering (klik for download)
Materialet indeholder også en evaluering til eleverne på 6 spørgsmål. Evalueringsskemaet kan bruges både før og efter eleverne har arbejdet med undervisningsmaterialet.
Scan gerne de anonyme evalueringer ind og send dem til maje@dkpto.dk. På den måde kan elevernes besvarelser hjælpe os med at forbedre materialet, ligesom vi får viden om, hvor mange der benytter materialet.   

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Marie Amstrup Jensen (tlf. 43 50 85 62 eller maje@dkpto.dk) eller Barbara Suhr-Jessen (tlf. 43 50 84 33 eller bej@dkpto.dk). 


Udviklet i samarbejde med:

Finansieret af:

Var Informationen nyttig?