Hvad skal jeg være opmærksom på?

Generel info

Ophavsretten beskytter litterære og kunstneriske værker. Beskyttelsen indebærer, at rettighedshaverne selv bestemmer, hvordan deres værker skal bruges. Ophavsretten er med til at gøre det muligt at leve af kreativt arbejde.

15 FAQs om ophavsret for forbrugere
De ofte stillede spørgsmål om ophavsret for forbrugere informerer om, hvad der er lovligt, og hvad der ikke er, når man bruger ophavsretligt beskyttet indhold, fx såsom musik eller film, på internettet.

Få fx svar på spørgsmål som: "Er det tilladt for mig at bruge ophavsretsbeskyttet musik som et soundtrack til en hjemmevideo, som jeg selv laver og ønsker at uploade på en videoplatform?" eller "Krænker jeg ophavsrettigheder, hvis jeg ser en film ved hjælp af streaming i stedet for at downloade filmen fra internettet?".

15 FAQs om ophavsret for lærere
De ofte stillede spørgsmål om ophavsret for lærere informerer lærere og studerende om brug af ophavsretsbeskyttet indhold i forbindelse med uddannelse. Den informerer også lærere og studerende om de muligheder, ophavsretsbeskyttelse kan have for dem som potentielle skabere af værker.

Få fx svar på spørgsmål som: "Må lærere tage fotokopier eller scanne sider fra bøger eller aviser til deres elever?" eller "På hvilke betingelser kan lærere vise film i klassen eller i skolen generelt?".

Spørgsmålene er stillet af repræsentanter for forbrugerinteresser. Nationale ophavsretseksperter fra EU-landene har givet deres bud på et svar. Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder har koordineret FAQ-svarene.

Ophavsmandens rettigheder

Ophavsretsloven indeholder bestemmelser om beskyttelse og brug af litterære og kunstneriske værker af enhver art. Reglerne sikrer, at f.eks. forfattere, komponister, filmskabere og andre, der skaber et værk, får beskyttelse for resultatet af deres kreative arbejde.

Som skaber af et værk har du en række rettigheder i forhold til andres brug af dine litterære eller kunstneriske værker, hvad enten de er tilgængelige online eller i fysisk form.

Generelt gælder, at den, der har skabt et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket. Det betyder, at ophavsmanden eller rettighedshaveren (f.eks. en aftalepart eller arving) har eneret til at fremstille eksemplarer af værket og til at gøre det tilgængeligt for andre indtil 70 år efter ophavsmandens død. Hvis du vil bruge et litterært eller kunstnerisk værk på en måde, der er omfattet af ophavsmandens eneret, kræver det normalt tilladelse, med mindre det er tilladt efter en særregel i ophavsretsloven.

Ophavsretsloven giver også beskyttelse til f.eks. udøvende kunstnere (sangere, musikere, skuespillere etc.) og producenter af lyd- og filmoptagelser gennem de såkaldte "naborettigheder".

Ophavsret gælder også på internettet

Nu, hvor mange kunstneriske og litterære værker ligger tilgængelige på internettet, kan det være godt at vide, at ophavsretten gælder, uanset om værkerne optræder i fysisk eller digital form. Det er derfor langt fra sikkert, at du må bruge andres kunstneriske værker på internettet, som du har lyst til – heller ikke hvis de ligger frit tilgængeligt. Eksempler på kunstneriske og litterære værker på internettet, som er omfattet af ophavsretten, kan være blogs, e-bøger, billeder, film, musiknumre og -videoer.

Når du downloader, streamer eller podcaster et værk, f.eks. en e-bog, en film eller et musiknummer, laves der almindeligvis en digital kopi af værket på din computer. Dette gælder, uanset om hele værket hentes fra ét websted, eller om værket hentes i små dele fra flere forskellige steder ved brug af de såkaldte torrent-filer og peer-to-peer programmer.

Før en sådan kopi kan fremstilles lovligt, skal der indhentes samtykke fra rettighedshaverne. Dette kan f.eks. ske ved, at rettighedshaverne har givet tilladelse til, at deres værker udbydes gennem en af de mange lovlige tjenester, der findes på internettet.

Hvis du vil undgå at havne på en ulovlig hjemmeside næste gang, du skal se en god film eller serie, kan du bruge FilmFinder til at søge efter den konkrete film eller serie. Så vil du få præsenteret en lovlig tjeneste, som tilbyder det indhold, du gerne vil se.

Kopiering til privat brug

Rettighedshaver har en eneret til at fremstille kopier (eksemplarer) af sit værk og til at gøre det tilgængeligt for andre. Som hovedregel kræver sådan kopiering og tilgængeliggørelse, at der gives tilladelse fra rettighedshaveren. Denne ret gælder uafhængig af, hvordan kopieringen eller tilgængeliggørelsen sker.

Hensynet til rettighedshaverne må imidlertid afvejes mod andre interesser. I ophavsretsloven er det derfor lavet regler, som begrænser ophavsmandens rettigheder. Disse har forskellige formål, men er i hovedtræk begrundet i samfundets og borgernes interesser i, at værket er tilgængeligt.

Et eksempel på dette er adgangen til at kopiere til privat brug, som udgør en helt central begrænsning af ophavsmandens eneret. Det betyder i grove træk, at man må kopiere til sig selv. Det er dog ikke tilladt at kopiere til privat brug, såfremt kilden, der kopieres fra, er ulovlig. Det er tilfældet, hvis f.eks. en film er tilgængelig i et fildelingsnetværk uden samtykke fra rettighedshaveren.

 • Vidste du?

  At næste gang du skal se en god film eller serie, kan du bruge FilmFinder.  Så får du præsenteret en lovlig tjeneste, som tilbyder den film/serie, du gerne vil se.

  Læs mere her

 • Vidste du?

  At handlen med falske varer udgør op til 2,5 % af verdenshandlen svarende til omkring 3.050 milliarder?

  Læs mere her

Særlige områder

Internettet flyder over med film, serier, musik og litteratur, og det kan være fristende at slå sig løs i de mange oplevelser. Men et ukritisk forbrug kan gå ud over både dig selv og den kunstner, der står bag. Du kan også risikere at gøre noget ulovligt. Læs mere om hvad du må inden for de enkelte områder.

Gode råd

Hvis du er i tvivl, om den side du ønsker at streame eller downloade fra er lovlig eller ulovlig, kan du prøve at spørge dig selv om følgende:

 • Er der en klar angivelse af, hvem der står bag hjemmesiden – navn, adresse, telefonnummer m.v.?
 • Fremgår det af hjemmesiden, om der er truffet aftale med rettighedshaverne om klarering af rettigheder og betaling?
 • Er der en fornuftig sammenhæng mellem prisen for at f.eks. streame og den normale markedspris for produkterne?

Det bedste råd er i alle tilfælde at bruge din sunde fornuft. Det vil ofte være nemt at konstatere, om en hjemmeside er lovlig, og om det, du ønsker at streame eller downloade, er lagt ud på internettet med rettighedshaverens samtykke.

Du må gerne downloade musik, film, tv- og radioprogrammer til personlig brug uden at spørge rettighedshaverne om lov, hvis det, du downloader, er blevet lagt lovligt ud på internettet. Personlig brug betyder, at download skal være til brug for dig eller din husstand. Download af musik, film, tv- og radioprogrammer til brug for andre, herunder venner, bekendte, kollegaer og familie, der ikke bor samme sted som dig, er ikke tilladt.

Det er aldrig tilladt at downloade musik, film, tv- og radioprogrammer, der uden rettighedshaverens tilladelse er lagt ulovligt ud på internettet – heller ikke selvom det er til personlig brug.

Den, der har skabt et værk i form af musik, film, tv- eller radioprogram, har ophavsret til værket, og dermed en eneret til kopiering og til at gøre sit værk tilgængelig for andre. Kopiering og tilgængeliggørelse af ophavsretligt beskyttede værker via internettet, uden tilladelse fra rettighedshaveren, er derfor ulovligt. Det er også kendt som ulovlig download (fildeling) og streaming.

Ulovlig fildeling (download/upload)

Ved ulovlig fildeling mener vi at uploade og/eller downloade ophavsretligt beskyttet materiale til eller fra internettet uden tilladelse fra rettighedshaveren. Det er klart forbudt efter ophavsretsloven. Upload indebærer tilgængeliggørelse for andre, mens der ved download af ophavsretligt beskyttet indhold bliver gemt en kopi af musikken, filmen, tv- og radioprogrammet på din computer, hvilket svarer til kopiering. Begge dele er ulovligt, hvis ikke der er givet tilladelse fra rettighedshaveren.

Ulovlig streaming

Streaming betyder, at indhold overføres til brugeren uden at der gemmes en permanent kopi lokalt hos brugeren. Det er lovligt at streame fra nettet, hvis det, der bliver streamet, er lovligt lagt ud på den pågældende hjemmeside.

Der er heldigvis mange tilbud om lovlige streamingtjenester:

I konkurrence med de lovlige tilbud er der også aktører, der distribuerer ulovligt indhold via ulovlige streamingtjenester. Ifølge ophavsretsloven er det ikke tilladt at uploade (tilgængeliggøre) musik, film, tv- og radioprogrammer til sådanne websteder, hvis rettighedshaveren ikke har givet tilladelse til det. Og det er heller ikke lovligt at streame indhold, som uden tilladelse fra rettighedshaverne at lagt ulovligt ud på sådanne websteder.

På Kulturministeriets hjemmeside kan du læse mere om reglerne for brug og kopiering af musik, film og radio- og tv-programmer.

Computerspil og software er værker, som er beskyttet af ophavsretsloven, ligesom film og musik er det. Det betyder, at den, der har skabt et værk i form af software eller et computerspil, har ophavsret til værket, og dermed en eneret til kopiering og til at gøre sit værk tilgængelig for andre. Dette gælder også ved hjælp af moderne teknologi som digital kopiering og tilgængeliggørelse på internettet.

Det er aldrig tilladt at downloade computerspil eller software, der uden rettighedshaverens tilladelse er lagt ulovligt ud på internettet – heller ikke selvom det er til personlig brug.

Kopiering af computerspil eller software

Reglerne om kopiering af computerspil eller software er på flere områder anderledes end de regler, der gælder for kopiering af musik og film.

Modsat reglerne om kopiering af film og musik, må du som udgangspunkt ikke fremstille digitale kopier af edb-programmer/software til privat brug, medmindre rettighedshaverne har givet tilladelse til det.

Edb-programmer/software må kun kopieres i det omfang, det er nødvendigt for den formålsmæssige benyttelse af edb-programmet. Det betyder, at et edb-program må blive kopieret over på en computer, herunder downloadet, når kopieringen er nødvendig for at kunne anvende programmet. Det er dog tilladt at tage en sikkerhedskopi af programmet. En sikkerhedskopi må udelukkende anvendes som back up-kopi, dvs. at den kun må bruges som erstatning for originalen, hvis den skulle gå tabt.

Du kan finde mere information om reglerne for brug og kopiering af computerspil og software på kulturministeriets hjemmeside.

Du må gerne downloade e-bøger og lydbøger til personlig brug uden at spørge rettighedshaverne om lov, hvis det, du downloader, er lagt lovligt ud på internettet. Personlig brug betyder, at download skal være til brug for dig eller din husstand. Download af e-bøger og lydbøger til brug for andre, herunder venner, bekendte, kollegaer og familie, der ikke bor samme sted som dig, er ikke tilladt.

Det er aldrig tilladt at downloade e-bøger og lydbøger, der uden rettighedshaverens tilladelse er lagt ulovligt ud på internettet – heller ikke selvom det er til personlig brug.

Den, der har skabt et litterært værk, har ophavsret til værket, og dermed en eneret til kopiering og til at gøre sit værk tilgængelig for andre. Dette gælder også ved hjælp af moderne teknologi som digital kopiering og tilgængeliggørelse på internettet.

Reglerne for download og streaming af e-bøger og lydbøger minder om dem, der gælder for musik og film.

Share With Care kan du se et udvalg af lovlige online tjenester, der tilbyder e-bøger og lydbøger, som du kan købe, låne eller abonnere på.

Kopiering af bøger og andre tekster

Når du kopierer fysiske litterære værker, må du ikke bruge fremmed medhjælp, der medvirker i erhvervsøjemed. Det betyder, at du ikke må få f.eks. en kopibutik til at lave en kopi for dig.

Hvis du selv vil lave en kopi af et litterært værk, f.eks. en bog, men ikke selv har det nødvendige tekniske udstyr, som f.eks. en fotokopimaskine, skal du være opmærksom på, at der gælder en særlig regel om brug af andres tekniske udstyr. Du må nemlig ikke bruge teknisk udstyr, der er stillet til rådighed på et offentligt tilgængeligt sted, når det er stillet til rådighed i erhvervsøjemed. Det betyder, at du almindeligvis ikke må kopiere et litterært værk på kopimaskiner, der er stillet til rådighed i kopibutikker, i dagligvareforretninger eller andre lignende steder – uanset om du skal betale for at måtte lave kopien eller ej. Du må derimod gerne lave kopien på kopimaskiner, der er stillet til rådighed på biblioteker og andre offentlige institutioner, da de ikke er stillet til rådighed i erhvervsøjemed. Du må f.eks. også gerne lave kopien på en vens private kopimaskine, da den ikke er stillet til rådighed på et offentligt tilgængeligt sted.

Du kan læse mere om reglerne for digital og analog kopiering af bøger og andre tekster
Kulturministeriets hjemmeside.

Fremstilling og salg af uautoriserede programkort (smart cards) og kortdeling (cardsharing), som giver ulovlig adgang til kodede tv-signaler, er strafbart. Forbuddet gælder også privat brug af sådant udstyr.

Smart cards og cardsharing / Ulovlig adgang til tv-kanaler

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed beskytter udbydere af kodede radio- eller tv-signaler mod udstyr, som kan give fri adgang til sådanne betalingsbaserede tjenester. Udbydere af on-demand tjenester er blandt andet omfattet og dermed beskyttet af loven.

I loven står der, at det er ulovligt at fremstille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formålet er at give uautoriseret adgang til indholdet af et kodet radio- eller tv-program. Annoncering eller anden form for reklame for sådant udstyr er heller ikke tilladt. Forbuddet gælder altså både aktiviteter, der kan medføre, at dekodningsudstyr bliver gjort ulovligt tilgængelig for brugerne, men også brugerens faktiske uautoriserede brug af sådanne enheder.

Bestemmelsen vil typisk ramme ulovlig tilgang til betalings tv-kanaler gennem brug af uautoriseret dekodningsudstyr som f.eks. uautoriserede programkort (smart cards). Men også modtagelse af en krypteringskode gennem kortdelingstjenester via internettet (cardsharing) er underlagt forbuddet.

Gæt engang

Må du gå ned i en kopibutik og bede dem om at lave en kopi af f.eks. en lærebog?