Undgå at blive kopieret

Tag dine forholdsregler

Her er nogle ideer til forholdsregler, som kan gøre det vanskeligere at kopiere din virksomheds produkter.

Sørg for at registrere IP-rettigheder 

Sørg for at registrere IP-rettigheder, så de kan håndhæves/er lettere at håndhæve! Læs mere her. 

Overvej også gerne, om der er domænenavne, som det er relevant for din virksomhed at købe.

Benyt særlige kendetegn på varerne eller emballagen

Mange kopivarer ser nærmest identiske ud med originalproduktet, og det kan være svært for selv originalproducenter at afgøre, om produktet er originalvaren eller en ulovlig kopi. Du kan imødegå den udfordring f.eks. ved at indsætte nogle hemmelige elementer i dit produkt, som gør det lettere for din virksomhed at skelne kopivarer fra originalproduktet. Det kan f.eks. være et stykke farvet tråd, der syes ind i kraven, mærkaten eller andre skjulte steder på en jakke, en stavefejl i vejledningen eller et andet skjult mærke på varen. Indsæt gerne flere skjulte markører, da det øger chancen for, at kopister ikke er opmærksomme på dem alle.

Hvis din virksomhed modtager en reklamation over et af dine produkter, kan du herefter spørge ind til de skjulte elementer. Hvis forbrugeren ikke finder de skjulte markører, kan du oplyse, at der så er tale om et kopiprodukt. På den måde kan du forhåbentlig minimere dårlige brugeranmeldelser på hjemmesider eller dårlig omtale af produktet i forbrugerens omgangskreds. Samtidig kan du opfordre forbrugeren til at købe det ægte produkt i stedet for den købte kopi.

En anden mulighed er at indsætte små chips i produktet, der både gør det muligt at følge produktets vej frem til forbrugeren og gør det lettere at identificere originale produkter. Du kan også benytte en kombination af hologrammer, stregkoder og to- eller tredimensionelle mærkater på emballagen.

Hold løbende øje med markedet for kopier

Kopivarer bliver ofte sat til salg på ulovlige hjemmesider. Derfor er det en god idé løbende at holde øje med internettet. I kan enten vælge at gøre en eller flere ansatte fra virksomheden ansvarlige for det, eller I kan købe hjælp til det fra eksterne konsulenter/rådgivere. Uanset hvilken metode I vælger, er det en god idé at få indarbejdet rutiner, der sikrer en hyppig og ensartet undersøgelse af internettet for kopier af jeres produkter.

Outsourcing og underleverandører

Hvis I vælger at lægge jeres produktion i et andet land, er det en god idé på forhånd at undersøge de underleverandører, som I gerne vil samarbejde med. Det kan f.eks. være at indhente så meget viden om de fremtidige underleverandører som muligt, spørge andre virksomheder, der har benyttet underleverandøren, om deres erfaringer, eller undersøge om underleverandøren tidligere har været involveret i sager om kopiering eller misbrug af forretningshemmeligheder.

Det kan også være en god ide at indgå samarbejdsaftaler med juridisk bindende hemmeligholdelsesklausuler og afklaring af ejerskab til IP rettigheder med mulige underleverandører. Samarbejdsaftalerne kan også indeholde krav til leverandører og/eller producenter om dækning af tab, hvis det viser sig, at produkterne er kopier. Det stiller jer bedre ved eventuelle uoverensstemmelser.

Det kan også være en god idé at sprede virksomhedens produktion på flere lokationer, f.eks. i flere lande, og først til sidst samle produktet et sted, hvor der er øget kontrol. På den måde gør I det vanskeligere for kopiproducenter at eftergøre virksomhedens produktion. I bør løbende monitorere underleverandører og alle led i handelskæden.

Beskyt jeres forretningshemmeligheder

Meget af den viden, der gør jeres virksomhed unik, er med til at gøre det svært for andre at kopiere jeres produkter ulovligt. Derfor er det vigtigt at beskytte denne viden, også kaldet forretningshemmeligheder. Det kan f.eks. gøres ved at beskrive, hvordan medarbejderne i jeres virksomhed skal behandle vigtig viden, ved at beskrive, hvem der må få adgang til hvilken viden, og ved at beskrive håndtering af forretningshemmeligheder som et punkt i ansættelseskontrakter og andre relevante dokumenter.

I bør også være opmærksomme på, at forretningshemmeligheder – herunder såvel teknologisk viden som f.eks. kundeinformation og markedsanalyser – kan lækkes. Det kan f.eks. ske via (tidligere) medarbejdere og (potentielle) samarbejdspartnere. Derfor bør I begrænse antallet af medarbejdere og samarbejdspartnere, som har adgang til forretningshemmeligheder, mest muligt.

I skal også være opmærksomme på, hvilke produktoplysninger I benytter i markedsføringsmateriale og på internettet, da oplysningerne kan benyttes som skabelon for produktion af kopier. Frit tilgængelige oplysninger om jeres produkter gør det lettere for kopi-producenter.

Opret et varebibliotek

Det er en god idé at bevare et fuldstændigt kartotek over jeres virksomheds markedsføringsmateriale og produkter, herunder produkter, der ikke længere er i produktion. Hvis I på et tidspunkt kommer i en tvist med en kopist, er det godt at kunne dokumentere, hvilke produkter I har produceret.

Indgiv en toldanmodning

Overvej at indgive en toldanmodning, hvor du beder toldmyndighederne om (gratis) at se efter kopier af dine varer og tilbageholde kopierne. Læs mere her.

Dialog med forbrugerne

Det kan være en god idé at opfordre kunder/forbrugere til at orientere jer, hvis de er støder på forfalskede eksemplarer af jeres produkter, eventuelt via en specifik e-mail adresse, hvor kunderne/forbrugerne kan give jer direkte besked. I kan også advare om eksempler på farlige, forfalskede udgaver af virksomhedens produkter.

I kan desuden give klar information til jeres (potentielle) kunder om, hvordan de undgår at købe forfalskede udgaver af jeres produkter.

IPR-forsikring

Kender I muligheden for at tegne IPR-forsikring? IPR-forsikringer kan f.eks. dække din virksomheds omkostninger til at håndhæve jeres egne IP-rettigheder over for krænkere. Du kan læse mere om IPR-forsikringer her på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

Lav en strategi

Læs mere her.

 

Hør hvordan den lille virksomhed Bulbul fik succes med at bekæmpe kopivarer.

Du kan også høre Jacob Juul fortælle,
hvad det betød for ham og Bulbul at blive kopieret.

 • Vidste du?

  At du kan få information og vejleding om bekæmpelse af kopivarer ved at kontakte Hotline om kopivarer hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

  Læs mere her

 • Vidste du?

  At handlen med falske varer udgør op til 2,5 % af verdenshandlen svarende til omkring 3.050 milliarder?

  Læs mere her

Lav en strategi

Det er en god idé at lave en strategi mod kopiering af din virksomheds produkter. Her er listet nogle af de overvejelser, en strategi kan rumme.

Lav en strategi for håndtering af kopiering

Helt grundlæggende er det en god idé at have en strategi for, hvordan I dels kan forebygge kopiering og dels håndtere konkrete tilfælde af kopiering af jeres produkter/varemærker. Det kan f.eks. være at sætte navn på, hvem der gør hvad og hvornår, fra forskellige afdelinger. Ved at have en systematisk tilgang, kan I forhåbentlig forebygge nogle tilfælde af kopiering og samtidig spare værdifuld tid, hvis problemet opstår. 

Kombiner forretningsstrategi og tilgang til håndtering af kopiering

Det er også en god idé at indarbejde overvejelser om kopiering i den overordnede forretningsstrategi. Planer om udviklingsaktiviteter kan sammentænkes med, hvordan I undgår kopiering af jeres produkter. En anden mulighed er at identificere risikofaktorer i produktionen af jeres produkter og indføre forholdsregler til at imødegå risikofaktorerne. I kan med fordel inddrage kompetencer fra alle afdelinger i virksomheden, så alle bakker op om strategien.

Håndhæv strategien

Hvis I har en strategi for håndtering af kopivarer, er det vigtigt, at I håndhæver den. Ellers har den ikke værdi for jer. Det betyder bl.a., at ledelsen skal være villig til at afsætte de nødvendige ressourcer, både timer og penge, til opgaven. Det er svært at opstille entydige retningslinjer for, hvordan I bedst håndterer kopiering. For nogle er ”nul-tolerance”-politik den bedste løsning, mens andre vælger at satse på forligsmæssige løsninger. Der er også virksomheder, der slet ikke reagerer på kopivarer, men håber at problemerne forsvinder af sig selv eller ikke gør den store skade. Den sidste strategi kan være uholdbar på lidt længere sigt og give større problemer efterfølgende.

Det bedste, I kan gøre, er i de fleste tilfælde at handle hurtigt, kontant og ved brug af så mange instrumenter som muligt. Hvis I har mulighed for det, bør I sikre jer eventuelle beviser så tidligt som muligt.

Håndtering af pressen

Det er godt at være forberedt på, hvordan I vil håndtere pressen og forbrugerne, hvis skaden sker. Det kan være at få sat navn på, hvem der skal udtale sig til pressen, at få styr på de budskaber, I vil kommunikere, og at være enige om, hvor åbne I vil være. Hvis din virksomhed er havnet i en mediekrise på de sociale medier, er tydelige budskaber og klare argumenter vigtige at have styr på.

Har I brug for sparring med en IPR-rådgiver?

Det vil ofte være en god ide at inddrage en eller flere rådgivere i udarbejdelsen af jeres strategi imod kopiering.

 

 • Vidste du?

  At du kan finde straffedomme om IPR-krænkelser i vores domssamling.

  Læs mere her

 • Vidste du?

  At du kan anmode toldmyndighederne om (gratis) at se efter kopier af dine varer og tilbageholde kopierne, når de er på vej ind i EU.

  Læs mere her

Registrer dine rettigheder

For at stå stærkere, i arbejdet med at forhindre kopiering af din virksomheds produkter, er det en god idé at registrere virksomhedens rettigheder. Ved at registrere din virksomheds rettigheder, bliver det lettere at forhindre andre i at kopiere virksomhedens produkter og opfindelser.

Din virksomhed kan bl.a. beskytte disse rettighedstyper:

 • Varemærkerettigheder til f.eks. logo, navn og slogans
 • Designrettigheder til produkternes udseende - f.eks. for møbler, biler og tøj
 • Opfindelser, i form af løsninger på tekniske problemer, kan beskyttes gennem patentrettigheder eller brugsmodelrettigheder (f.eks til mekanik, elektronik og lægemidler)
 • Kunstneriske og litterære værker - f.eks. bøger, musik, film og software/edb-programmer – er beskyttet af ophavsrettigheder.

Kan rettighederne registreres?

Varemærkerettigheder og designrettigheder kan søges beskyttet gennem registrering. Varemærker og designs kan i et vist omfang også beskyttes gennem ibrugtagning. Registrering af rettighederne stiller dog din virksomhed stærkere ift. håndhævelse overfor kopister.

Patentrettigheder og brugsmodelrettigheder kan kun opnås gennem ansøgning og registrering.

Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvordan din virksomhed opnår varemærkebeskyttelse, designbeskyttelse, patentbeskyttelse og brugsmodelbeskyttelse.

Kunstneriske og litterære værker opnår i Danmark beskyttelse, gennem ophavsretten, når værkerne skabes. Ophavsrettigheder kan ikke registreres i Danmark. På Kulturministeriets hjemmeside kan du læse mere om ophavsret.

I hvilke lande bør rettighederne registreres?

Det er en god idé både at registrere din virksomheds rettigheder på markeder, hvor jeres produkt bliver produceret eller markedsført, og på markeder hvor produkterne er i transit. Det er også vigtigt, at rettighederne bliver registreret på markeder, hvor I har planer om at begynde en produktion, eller på markeder, hvor der ofte sker markedsføring af kopivarer.

Det er også nemmere at få toldmyndighederne til at tilbageholde kopier af jeres produkter, ved EU's ydre grænser, hvis I har registreret jeres rettigheder. Toldmyndighederne tilbageholder nemlig, i udgangspunktet, ikke mistænkelige produkter, hvis produkterne alene mistænkes for at krænke uregistrerede varemærker, designs, patenter og brugsmodeller. Toldmyndighederne kan dog tilbageholde produkter, der krænker ophavsrettigheder, der i Danmark ikke kan registreres. Her kan du læse mere om, hvordan du kan få hjælp fra toldmyndighederne til at gribe ind over for kopier af dine produkter.

 • Vidste du?

  Hvis du handler med kopivarer erhvervsmæssigt, kan du blive idømt en bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder. Straffen kan stige til 6 års fængsel ved særligt grove overtrædelser.

  Læs mere her

 • Vidste du?

  At du her på siden kan finde en række danske og udenlandske publikationer om værdien af IPR for samfundet, omfanget og de skadelige konsekvenser af kopieringen samt sammenhængen med organiseret kriminalitet.

  Læs mere her

Hvis dine produkter er blevet kopieret

Hvad kan I gøre, hvis jeres produkter/varemærker er blevet kopieret? Her er listet nogle af de ting, I kan gøre.

Hvis din virksomhed har lavet en strategi - følg den

Hvis I har lavet en strategi for, hvordan I håndterer kopiering, skal I normalt følge strategien. Nedenfor finder I flere råd.

Handelsplatforme og sociale medier

Større handelsplatforme og sociale medier har typisk formularer, som kan bruges til at anmelde kopivarer – og få lukket kopisternes tilknyttede konti. Det kan være en både effektiv, billig og hurtig vej til at bekæmpe kopier på nettet. Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret har lavet en oversigt over en række e-handelsmarkedspladser med link til deres værktøjer.

Kontakt din virksomheds rådgiver

Det kan være svært at afgøre, hvad der er det rigtige at gøre i den konkrete situation. Skal I kontakte producenten af de piratkopierede produkter med risiko for, at vedkommende forsøger at fjerne eventuelle beviser? Skal I tage initiativ til en fogedsag, hvor beviserne bliver sikret eller de ulovlige produkter beslaglagt? Skal I anlægge en retssag med henblik på at maksimere den præventive effekt og eventuelt få kompensation for tabt fortjeneste? Det kan derfor være en god idé at tage kontakt til jeres rådgiver for at afgøre, hvordan I bedst håndterer den konkrete situation.

Kontakt relevante myndigheder

Patent- og Varemærkestyrelsen tilbyder indledende vejledning om bekæmpelse af kopivarer, og håndhævelse over for krænkere, gennem Hotline om kopivarer. Hotlinen kan kontaktes telefonisk på hverdage mellem kl. 9.30-11.30 på telefon 22 60 56 87. Hotlinen kan desuden kontaktes pr. mail til enforce@dkpto.dk

I bør altid overveje at kontakte politiet i det relevante land, hvis I opdager salg af kopivarer. I Danmark kan I indgive politianmeldelse om IPR-krænkelser til National enhed for Særlig Kriminalitet (gerne pr. e-mail til nsk-coekoe-ekspedition@politi.dk). I kan f.eks. bruge denne standardblanket.

Hvis I opdager forfalskede lægemidler, bør I kontakte Lægemiddelstyrelsen.

Er der tale om farlige produkter, kan I kontakte Sikkerhedsstyrelsen.

I nogle tilfælde vil det være Toldstyrelsen, der gør jer opmærksom på kopivarer, fordi de har stoppet indførslen eller udførslen af et parti kopivarer. Hvis det sker, skal I bl.a. tage stilling til, om der er tale om kopivarer, og om I vil føre sag mod importøren/producenten. Læs mere her om toldmyndighedernes indsats.

I kan i mange tilfælde også få råd og vejledning hos den danske ambassade i det land, hvor kopivarerne kommer fra. 

DesignNævnet

DesignNævnet kan afgive ikke-bindende afgørelser i sager, hvor to eller flere parter er uenige om, hvorvidt et design er beskyttet af ophavsret, designret eller markedsføringsret, og om designet er krænket. Det tilhørende responsumudvalg vil desuden kunne afgive vejledende udtalelser, hvor en part på egen hånd ønsker en udtalelse om, hvorvidt et design er beskyttet af lovgivningen inden for de ovennævnte områder. Det koster kr. 25.000 at få en vejledende afgørelse fra DesignNævnet og kr. 12.500 at få en vejledende udtalelse fra Responsumudvalget.

Parterne i en tvist for Designnævnet har mulighed for at aftale, at nævnets afgørelser er bindende. Parterne kan også aftale, at nævnet skal tage stilling til størrelsen af en eventuel erstatning.

Læs mere om DesignNævnet på nævnets hjemmeside: www.designnævnet.dk

Guides til håndtering af kopivarer i andre lande

Kopivarer er et problem i mange lande og for mange virksomheder. Derfor findes der en række helpdisks/guides/ med forslag til, hvordan problemet kan håndteres i forskellige lande/regioner. Her finder du nogen af dem:

 

Hør hvad virksomheden Bulbul gjorde,

da de oplevede at blive kopieret.

Du kan også høre Jacob Juul fortælle om, 
hvad det betød for ham og Bulbul at blive kopieret.

Gæt engang

Hvad er strafferammen for erhvervsmæssig handel med kopivarer?